Let’s learn Chinese: 55 Common Car Vocabulary Words in Chinese! Nowadays, we can drive a car or call Uber somewhere we want to go. In this lesson, you’ll learn useful Chinese vocabulary words about parts of a car. 💖 Join our premium membership to get full access to 1000+ Chinese… Continue Reading Let's Learn Chinese! 50+ Car Vocabulary in Chinese

Welcome to 10WordsInChinese, a video portal for those studying Chinese. We will learn 10 new Chinese words or phrases in each video. The best way to learn is to pick a video and practice each day, at least 5 times per video. Leave a comment below if you have any… Continue Reading 10 Car Brands in Chinese | How to say Tesla in Chinese?

Chinese Vocabulary: 60 Luxury Brands Pronunciation (Car, Watch, Fashion Brand & Liquor) #ChineseVocabulary #ChineseFlashcards #āš€ā¸Ŗā¸ĩā¸ĸā¸™ā¸ ā¸˛ā¸Šā¸˛ā¸ˆā¸ĩā¸™ #ā¸„ā¸ŗā¸¨ā¸ąā¸žā¸—āšŒā¸ ā¸˛ā¸Šā¸˛ā¸ˆā¸ĩā¸™ source

Description: ម៉ážļករថយន្តជážļភážļសážļចិន Car Brand in Chinese Language ឆážļណែលនេះត្រážŧវបážļនបង្កើតឡើងជážļចំបងគážē បង្រៀនភážļសážļចិនដល់ប្រជážļជនកម្ពážģជážļ និងចំណេះដឹងទážŧទៅ។ បំណងទីពីរគážēបង្រៀនជនបរទេសនážŧវភážļសážļខ្មែរ។ This Channel is mainly created to teach Cambodian People Chinese Language and General Knowledge. The second purpose is to teach foreigners Khmer Language. សážŧមជážŊយ Subscribe ដើម្បីទទážŊលបážļននážŧវកážļរធ្វើបច្ចážģប្បន្នកážļលថ្មីពីឆážļណែលនេះ Please Help to Subscribe to get new update from this Channel. សážŧមធ្វើកážļរ Like,… Continue Reading Car Brand in Chinese Language